Privacyverklaring

Wij verwijzen naar de privacyverklaring op de website van Samana
bij de rubriek Privacy (www.samana.be/privacy).

De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en publicaties. Ze wordt in geen geval aan derden meegedeeld. Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.

DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GA JE AKKOORD MET DEZE PRIVACY POLICY EN MET ONZE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DEZE PRIVACY POLICY. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DEZE PRIVACY POLICY, MOET JE DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. JOUW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE NA DE BEKENDMAKING VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY BETEKENT DAT JE DEZE WIJZIGINGEN AANVAARDT.