6 & 8 juni ’23

Uitstappen met Treintje naar de Struisvogelboerderij en De Vrede Moerkerke

Foto’s: Jo Van Ongevalle en Irène Dobbelaere