Historiek

Op 21/03/1994 kwam een aantal Dudzeelse mensen samen bij de toenmalige pastoor Laleman om een afdeling van Ziekenzorg op te richten.